Prohlídka a kontrola

Ne nadarmo se říká, že prevence je základ. Platí to totiž i v oboru kanalizace a odpadů. Včasná nebo pravidelná prohlídka a kontrola dokáže předejít vzniku závažnějších problémů.
kanalizace, kanalizační sít nebo přípojky, odpady, vodovodní přípojky, nebo hydro vrty – to jsou obory a oblasti, ve kterých působí naše společnost už dlouhá léta.

Kanalizace, odpady – prohlídka a kontrola

Jak kanalizace, tak i odpady by měly být pravidelně kontrolovány, zejména pokud existuje zvýšené riziko jejich ucpání nebo zanesení. Naše společnost disponuje moderní technikou, která umožňuje důkladnou prohlídku a kontrolu. Využíváme zejména různé typy kamer, od miniaturních až po velké kamery, které jsou určeny pro větší průměry. Video ukázky naší práce nebo další informace o naší společnosti a našich službách můžete najít na našich internetových stránkách.